Planlægning siden sidst

I perioden fra seneste revision af kommuneplanen til nærværende vedtagelse af Planstrategi 2019 er der gennemført følgende planlægning:

Tillæg til Kommuneplan 2017-2029
Tillæg 2, Boliger, Korntoften, Gedved, vedtaget 24-09-2019
Tillæg 7, Offentlige formål, Tamdrupcentret, Lund, vedtaget 29-04-2019
Tillæg 10, Boliger øst for Yding Toft, Yding, vedtaget 29-04-2019
Tillæg 11, Blandede byformål, Nordre Kaj, Horsens, vedtaget 25-02-2019
Tillæg 12, Boliger, Provstlund IV, Lund, vedtaget 17-06-2019
Tillæg 15, Særligt pladskrævende varegrupper, Vejlevej, Horsens, vedtaget 28-10-2019


Forslag til tillæg til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring eller ikke endeligt vedtaget 

Forslag til Tillæg 1, Centerformål, Bydelscenter, Ørnstrup Møllevej, Horsens, forslag vedtaget 28-05-2019
Forslag til Tillæg 5, Centerområde, Torvekarréen, Horsens, forslag vedtaget 17-06-2019
Forslag til Tillæg 14, Boliger, Søndergade, Brædstrup, forslag vedtaget 29-04-2019
Forslag til Tillæg 18, Boliger, Vestervej, Gedved, forslag vedtaget 26-08-2019
Forslag til Tillæg 19, Boliger, Rantzausbakke, Bygholm Bakker, Horsens, forslag vedtaget 28-10-2019


Vedtagne lokalplaner efter Kommuneplan 2017-2029

Lokalplan 2017-05, Blandede byformål, Sundvej, Horsens, vedtaget 26-02-2018
Lokalplan 300, Boliger, Nordrevej 19, Horsens, vedtaget 06-03-2018
Lokalplan 2016-14, Boliger og dagligvarebutik, Egebjergvej, Nørrestrand, Horsens, vedtaget 19-03-2018
Lokalplan 2016-28, Udvidelse af Industrimuseet samt boliger, Ny Havnegade, Horsens, vedtaget 28-05-2018
Lokalplan 2016-26, Dagligvarebutik, Bygaden, Stensballe, vedtaget 28-05-2018
Lokalplan 305, Boliger, Bækvej, Lund, vedtaget 06-06-2018
Lokalplan 306, Boliger, Overmarksvej, Horsens, vedtaget 19-09-2018
Lokalplan 323, Boliger, Korntoften, Horsens, vedtaget 24-09-2018
Lokalplan 312, Nedrivning, Danafeed, Nordhavnen, Horsens, vedtaget 06-11-2018
Lokalplan 303, Boliger, Mosevangen, Horsens, vedtaget 04-12-2018
Lokalplan 310, Boliger, Brahesbakke, Bygholm Bakker, vedtaget 28-01-2019
Lokalplan 320, Blandet byområde, Nordre Kaj, Horsens, vedtaget 25-02-2019
Lokalplan 313, Boliger, Nørregade, Brædstrup, vedtaget 25-02-2019
Lokalplan 302, Boliger, Værvej, Horsens, vedtaget 05-03-2019
Lokalplan 324, Boliger, øst for Yding Toft, Yding, vedtaget 29-04-2019
Lokalplan 317, Offentlige formål, Tamdrupcentret, Lund, vedtaget 29-04-2019  
Lokalplan 327, Boliger, Provstlund IV, Lund, vedtaget 17-06-2019
Lokalplan 328, Boliger, Monbjergvej, Østbirk, vedtaget 13-08-2019
Lokalplan 331, Særligt pladskrævede varer, Vejlevej, Horsens, vedtaget 28-10-2019
Lokalplan 333, Boliger, Torpvej, Østbirk, vedtaget 05-11-2019
Lokalplan 342, Tillæg til Lokalplan, Horsens, Området nord for Bygholm Sø, vedtaget 05-11-2019


Forslag til lokalplaner i offentlig høring eller ikke endeligt vedtaget 

Forslag til Lokalplan 330, Etageboliger, Søndergade, Brædstrup, forslag vedtaget 29-04-2019
Forslag til Lokalplan 336, Sommerhusområde, Slagballe Bakker, Slagballe, forslag vedtaget 16-05-2019
Forslag til Lokalplan 314, Bydelscenter, Ørnstrup Møllevej, Horsens, forslag vedtaget 28-05-2019
Forslag til lokalplan 311, Centerområde, Torvekarréen, Horsens, forslag vedtaget 17-06-2019
Forslag til Lokalplan 336, Sommerhusområde, Slagballe Bakker, Slagballe, forslag vedtaget 08-10-2019
Forslag til Lokalplan 335, Boliger, Rantzausbakke, Bygholm Bakker, Horsens, forslag vedtaget 28-10-2019
Forslag til Lokalplan 341, Boliger og erhverv, Honnørkajen, Horsens, forslag vedtaget 28-10-2019

Aflyste lokalplaner efter Kommuneplan 2017-2029
Lokalplan nr. 42, Sandøvej, aflyst 11-04-2018
Lokalplan 301, Boliger, Korntoften, Gedved, aflyst 12-06-2018
Lokalplan 124, Område ved Langmarksvej og Sundvej, Horsens, aflyst 06-03-2018
Forslag til Lokalplan 304, Erhverv, Mølbjerg, Søvind, forslag vedtaget 15-01-2019
Forslag til Lokalplan 309, Boliger, Vestervej, Gedved, forslag vedtaget 26-08-2019

Helhedsplaner og andre planer
Udviklingsplan Nørrestrand, vedtaget 19-03-2018
Forslag til Helhedsplan for Endelave, vedtaget 26-08-2019

 

(Status pr. 26. november 2019)