Revision af kommuneplanen

Horsens Kommune vil med Kommuneplan 2021-2033 foretage en delvis revision af kommuneplanen. Det indebærer, at kommuneplanen vil blive ændret inden for de temaer, der beskrives i denne planstrategi. De øvrige temaer i Kommuneplan 2017-2029 vil blive genvedtaget.

Konkret følges Planstrategi 2019 op af Kommuneplan 2021-2033. Her indarbejdes planstrategiens strategier og mål i relation til fysisk planlægning, og dermed bliver Kommuneplan 2017-2029 revideret og konsekvensrettet med udgangspunkt i planstrategiens strategiske retninger og fokusområder.

Følgende dele af kommuneplanen revideres:

 • Hovedstruktur for hovedtemaerne
  • Det store billede 2050
  • Horsens by 2050
 • Retningslinjer for hovedtemaerne
  • Byer og landsbyer, herunder byudvikling og detailhanel
  • Natur og Landskab
  • Klima og Miljø
  • Fritidsformål
 • Rammer for lokalplanlægning, herunder
  • Generelle rammebestemmelser
  • Rammer for ny byudvikling
  • Ajourføring af
   • Detailhandelsbestemmelser
   • Anvendelsesbestemmelser
   • Bebyggelsesregulerende bestemmelser

De afsnit i Kommuneplan 2017-2029, der ikke er nævnt herover, genvedtages med Kommuneplan 2021-2033. Der kan blive foretaget mindre tekniske tilretninger af disse afsnit, i form af rettelser af årstal, henvisninger, stavefejl, o.lign., der ikke ændrer på indholdet i kommuneplanen.