Strategien kort fortalt

Indhold i Planstrategi 2019

I Planstrategien fortæller Byrådet gennem tre overordnede strategiske retninger, hvordan de ønsker at Horsens Kommune skal udvikle sig fysisk i de kommende 12 år. Disse understøttes af tolv fokusområder, hvor det foldes ud, hvordan de strategiske retninger kan og skal afsætte deres konkrete aftryk på den fysiske udvikling.

Overordnede strategiske retninger

De tre strategiske retninger er:

En attraktiv kommune at leve og drive virksomhed i
med fokus på, hvordan den fysiske planlægning kan være med til at sikre rammerne for det gode hverdagsliv og erhvervsliv i byudviklingen

En ansvarlig kommune for nutidens og fremtidens generationer
med fokus på en robust og langtidsholdbar planlægning, der omfavner udfordringer med klimatilpasning og arealknaphed

En grøn og rekreativ kommune at udfolde sig i​
med fokus på at se natur og landskaber som en ressource og på at skabe nye, rekreative oplevelser, både i byerne og i det åbne land.

Lokal Agenda 21

Horsens Byråd har valgt at integrere den lokale Agenda 21-strategi i Planstrategi 2019, da de indholdsmæssigt hænger naturligt sammen.

I Planstrategien kan man derfor læse hvordan Horsens Kommune vil arbejde for en bæredygtig udvikling og desuden understøtte FN´s verdensmål.

Derfor beskrives det for hvert fokusområde, hvilke af FN's Verdensmål, det har en sammenhæng til og hvordan den fysiske planlægning kan være med til at understøtte verdensmålene.

Du kan læse mere om bæredygtig udvikling og lokal agenda 21 her.

 

Fokusområder

De tolv fokusområder er:


For hvert fokusområde er opstillet:

  • Hvordan fokusområdet understøtter de kommunalpolitiske politikker, strategier, arbejdsgrundlag m.m.
  • Hvilke igangsatte kommunale handlinger, fokuspunktet har en sammenhæng til
  • Hvilke kommunale handlinger, der bør sættes - eller er sat i gang for at understøtte fokusområdet
  • Hvilke fokuspunkter, det peger på i den fysiske planlægning

Kommuneplanrevision 2021-2033

Med Planstrategi 2019 fortæller Byrådet i hvilket omfang Kommuneplanen skal revideres. 

Horsens Kommune vil med Kommuneplan 2021-2033 foretage en delvis revision af kommuneplanen. Du kan læse mere om omfanget af kommuneplanrevisionen her.

 

Planlægning siden sidst

I Planstrategi 2019 kan du se en oversigt over hvilken planlægning der er vedtaget i perioden fra seneste revision af kommuneplanen. Du kan se oversigten her.