Planlægning for fremtidens generationer

Hvad gør en by god at bo i som ung? Hvordan bruger de unge naturen og de grønne områder? Hvad kan man som ung selv gøre for klimaet? Og hvad er de unges bedste råd til Horsens Byråd, når de tager beslutninger for nutidens og fremtidens generationer?

Det var spørgsmål, som Børnebyrådet og Ungerådet svarede på i to workshops, hvor de unge fik en stemme i forhold den fysiske udvikling af Horsens Kommune. Svarene var både inspirerende, iderige og mangeartede. Alligevel var der en rød tråd på tværs af Børnebyrådet og Ungerådet: Tænk de unge ind, når I planlægger i byerne.

Der mangler mødesteder til de unge, hvor de kan mødes og hænge ud. På deres præmisser: For ja – de larmer sommetider, men det er ikke med vilje. Og så mangler der flere aktiviteter rundt omkring i byerne og naturen, der kan tiltrække de unge: Arrangementer, sportsaktiviteter, badebroer, opholdsmuligheder og lignende.

Hensynet til miljø og klima fylder også hos de unge. Der mangler affaldsspande i de offentlige rum, hvor man kan komme af med sit skrald – og hvor man også kan sortere det. Der skal mere fokus på klimaet, f.eks. gennem kampagner for de unge. Og så bør Horsens Kommune handle hurtigere i forhold til klimaudfordringerne.

Der skal plantes flere træer og laves flere parker, og der skal tages hensyn til naturen, når der planlægges. For det kan være lige det stykke natur, hvor man mødes med sine venner. Og så fylder transport også en del hos de unge. De er kede af, at der kører så få busser, og at Flexbus fungerer så ufleksibelt.

Som opfølgning på de to workshops blev børneborgmester Simon Lykke Andersen, vicebørneborgmester Holger Mols Harpøth, formand for Ungerådet Julie Blom og medlem af Ungerådet Natasha Vilhelmsen interviewet, for at uddybe de unges holdninger til den fysiske planlægning.

Interviewene havde også et særligt fokus på, hvordan de unge fremadrettet kan inddrages i den fysiske planlægning på en måde, der giver mening for dem. Både de unge fra Børnebyrådet og Ungerådet er glade for at blive inviteret til at bidrage til Planstrategi 2019 – og de vil rigtig gerne inddrages på denne måde fremover. Det kunne også være relevant at arbejde med konkrete temaer eller projekter i undervisningen på skolerne.

Simon og Holger vil gerne have udviklet en app, hvor man kan give feed-back til kommunen, f.eks. gennem meningsmålinger og afstemninger om konkrete fysiske projekter. Hvor Horsens Byråd respekterer resultaterne og efterfølgende følger dem.

Julie og Natasha tror mere på, at Horsens Kommune skal bruge de sociale medier som Facebook og Instagram, og f.eks. lægge små spørgeskemaer op. Eller lade Ungerådet lægge spørgsmål op til de unge. Det er også vigtigt kun at inddrage de unge på områder, hvor det giver mening for dem. Og sidst, men ikke mindst: ”Hvis I vil vise os, at I gerne vil os, skal I komme ud og møde os, der hvor vi er”.

 

 • Flere ungdomsaktiviteter
 • Tag hensyn til naturområder i planlægning, da vi bruger dem sammen med venner eller til at være aktive i
 • Mere park, mindre bygninger
 • Flere arrangementer
 • Unge skal føle sig trygge
 • Flere træer
 • Flere haller rundt i Horsens
 • Flere offentlige mødesteder for unge
 • Bedre strande, med bedre badebroer, mindre tang og bedre sand
 • Flere steder unge kan hænge ud – som er åbne i weekenderne
 • Flere skraldespande eller ladestationer rundt omkring i byen
 • Mere musik rundt omkring, som festivaler osv.
 • Kommunen skal handle hurtigere og gøre noget ift. klimaudfordringerne
 • Flere arrangementer og aktiviteter, f.eks. middelalderfestival
 • Giv de unge på omkring 13-16 år, flere jobmuligheder
 • Lav flere fælles, udendørs aktiviteter omkring Horsens - ved langelinje, ByTorvet osv.
 • Flere offentlige sportspladser, klubber og aktiviteter
 • Det er vigtigt med steder unge kan være gratis
 • Fokus på klimaet med kampagner med brug af humor eller ironi - med inspiration fra f.eks. Sundhedsstyrelsens "But Why" kampagne
 • Inspirer de unge til at bruge naturen på en bæredygtig måde
 • Flere mødesteder som strand, skov m.m.
 • Aktiviteter eller lign. til flere aldersgrupper end miniputter
 • Mere belysning på både vejen og på mødesteder
 • Bruge naturen som møde- og aktivitetssted
 • Det er vigtigt med et fristed hvor unge kan samles
 • Det er vigtigt at man kan komme ud i naturen og opleve dyr