Udvikling for det gode liv i et stærkt fællesskab

Den fysiske udvikling af vores kommune skal sikre, at vi også i fremtiden vil være en attraktiv kommune at bo i, at flytte til og at drive virksomhed i. Det skal vi være for de, der vælger at flytte hertil, men også for dem, der er født og opvokset her, og som allerede bor her. Den fysiske planlægning spiller en vigtig for at skabe rammen for, at alle borgere får et godt, trygt og inspirerende hverdagsliv i et stærkt fællesskab

Planstrategi 2019

Byrådets overordnede strategi for den fysiske udvikling i Horsens Kommune

Planstrategi 2019

Den fysiske udvikling af vores kommune skal sikre, at vi også i fremtiden vil være en attraktiv kommune at bo i, at flytte til og at drive virksomhed i. Det skal vi være for de, der vælger at flytte hertil, men også for dem, der er født og opvokset her, og som allerede bor her. Den fysiske planlægning spiller en vigtig for at skabe rammen for, at alle borgere får et godt, trygt og inspirerende hverdagsliv i et stærkt fællesskab

​Horsens Kommune har de seneste år gennemgået en fantastisk udvikling og forandring, og Horsens er godt på vej til at blive en spændende, stor by. Den ​udvikling skal vi værne om og bygge videre på, for den skal sikre, at der også fremadrettet er grobund for, at hele kommunen kan udvikles og blomstre. Både i Horsens, men også i de øvrige byer og lokalsamfund.

Vi står i en særlig og privilegeret situation, og det skal vi have for øje, når vi arbejder med den fysiske planlægning af kommunen. Vi har momentum og dermed mulighed for at udstikke kursen for fremtidens bysamfund, natur og landskaber i Horsens Kommune. Men det kræver også, at vi stopper op, tænker os godt om - og kigger fremad. Den store vækst skal håndteres med omhu og omtanke, for vi har ikke kun ansvar for at planlægge for nutiden, men også for fremtidens generationer.

Vi skal turde stille krav. Krav til kvalitet i vores byudvikling, både når vi bygger nyt, og når vi bygger om. Vi skal bl.a. stille krav til, at der bygges i en menneskelig skala, hvor det er rart at være og hvor den gode arkitektur prioriteres. Vi skal stille krav til, hvordan vi tænker klimasikring ind i alle vores projekter og udnytter det til at skabe rekreative rum til glæde for alle.

Vi skal stille krav til, at det blå og det grønne har en vigtig og væsentlig plads i både vores lokalområder og i det åbne land, så det bliver endnu nemmere at nyde naturen og friluftslivet, og dyr og planter får de bedste rammer at udvikle sig i. Vi skal stille krav til, at byggerier, uderum og anlæg kan have flere funktioner, så vi udnytter potentialet allerbedst. Vi skal stille krav til, at vi alle tager ansvar og tænker bæredygtigt, og nøje overvejer, hvordan vi skal bruge vores fælles ressourcer. Og vi skal stille krav til, at vores arealer bliver brugt på bedste vis.

Ved at stille krav sikrer vi de bedste betingelser for en langtidsholdbar og helhedsorienteret planlægning - til gavn for både borgere, bysamfund, natur, landskaber og miljøet.

 

Vedtaget af Horsens Byråd den 16. december 2019